Renoveringsprocess:

07-02-16
Lackslip
07-02-17
Inventering
07-02-18
Lackslip
07-03-17
Svets torped
07-03-18
Svets torped 2
07-03-21
Svets hjulhus
07-03-22
Svets hjulhus


Till Salu!
Säljes!!!